Margaret Unknown

?¿ Margaret Unknown - empathoharmonical . A/V . performance & film ?¿

Back to All Events

Egotrip Night 4

  • JezzBezz Nowica 9 Poland (map)

Python vs Cobra:
https://soundcloud.com/python-vs-cobra/live-bush-bash-tokyo-04-09

Thiébault Imm (Francja): gitara
Kévin Angboly (Dania): perkusja

Chłopaki grają wściekły wpierdol, słuchać tego to jakby trawić żelazne łyżki. Python vs Cobra to free-noise'owy projekt z Berlina. To ponaddźwiękowe improwizacje i nieustające zmiany. Starają się rozsadzić formułę muzycznego duetu generując falę dźwiękową, która otępia, a jednocześnie zasysa.

Ching Liu:
https://soundcloud.com/ching-liu/sets/part-ii
aka Wojtek Bajda (Polska): Moog Taurus / klarnet basowy
Wojtek Bajda pochodzi z Przemyśla, gdzie uczył się w szkole muzycznej o profilu klasycznym. Edukację muzyczną kończył w Niemczech i Szwajcarii [MMH/HKB/HKS]. Klasyczne wykształcenie wytworzyło w nim potrzebę poszukiwań w obszarze noise'u i muzyki współczesnej. Wojtek mieszka i działa w Berlinie na polu improwizowanej muzyki eksperymentalnej i noise jako artysta solowy oraz w kooperacji z innymi muzykami. Pod szyldem Umami Live organizuje koncerty muzyki eksperymentalnej i performance'y różnych artystów.
http://umamilive.tumblr.com/

Nora Neko:
http://noraneko.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FKZB6jrj6YY&list=PLWJlDFnvN6bHVtDXPMWV70_ngdoXbepRn
Nora Neko multimedia / Marsylia
Artysta od 20 lat związany ze sztukami wizualnymi DIY, jak cyfrowy film, fotografia, obrazy generowane komputerowo, live performance, instalacje interaktywne... Za pomocą tych środków szyfruje lub rozszyfrowuje ludzkie ciało, architekturę, elementy przyrody, pragnąc ujawnić jakąś wiadomość, historię pozostawioną przez wszechświat w geometrii i strukturze każdej z jego iluzji. 


info: http://asile404.org/spip.php?article73fotohttps://plus.google.com/109670273001129029327/photosvideohttp://www.youtube.com/playlist?list=PLWJlDFnvN6bEtP5seswccl_tcxwnhkIo2

Octopus Paganini / Łódź
Jak wiadomo maestro Niccolo Paganini był człowiekiem kapryśnym. Nieraz zamachnąwszy się w poddenerwowaniu smyczkiem stuknął w kałamarz i rozlał atrament. Innymi razy (z byle powodu) wybuchał dzikim śmiechem. W momentach kontemplacji marzył niekiedy o posiadaniu dodatkowych rąk, które pozwoliłyby jego wirtuozerii wzbić się na jeszcze wyższy pułap. Z czasem przerodziło się to w rodzaj obsesyjnego myślenia prowadzącego do praktyki. Wzorując się na ciele ośmiornicy wykonywał mechaniczne konstrukcje pozwalające mu zagrać naraz wszystkie „24 Kaprysy na skrzypce solo”. Niestety nigdy nie ujawnił efektów swojej pracy. Łódzki zespół Octopus Paganini zdziera zasłonę akademickiego milczenia spuszczoną na wspomnienia o potwornej obsesji wielkiego mistrza. Margaret Unknown
http://www.margaretunknown.com/
Max Bogner to muzyk, tancerz i performer. Pochodzi z Wiednia, a aktualnie mieszka i tworzy w Berlinie. Robi to pod wieloma pseudonimami (Margaret Unknown, Margaret X, MARARA, Peggy Famous). 
W ciągu ostatniej dekady założył kilka grup, którym przewodził, takich jak ensemble (In) The Abbysity of the Grounds m.in. z Mario Rechternem (Niemcy/Austria), Lindą Sharrock (USA) i Didi Kern (Austria), by wymienić paru artystów z ciągle zmieniającego się międzynarodowego line-upu, oraz dwuosobową grupę performerską Guele Populaire, skupioną na kombinacji dźwięku i ruchu wraz z długotrwałym artystycznym kolaborantem Rosi Themsenem Rehaugiem. Max Bogner ma duży wpływ na kształt wiedeńskiej sceny muzyki improwizowanej, gra również koncerty w Europie i Afryce.

Mart Guillem (Hiszpania)
https://youtu.be/u4DL_HYHNto 
https://youtu.be/xUzT2bOkYjk
Artysta heterodoksyjny, który manipuluje elektronicznym sprzętem, dźwiękiem, video, akcjami i obiektami, w sytuacjach na ogół niecodziennych. Prześmiewczo, ale refleksyjnie łączy improwizację, eksperyment i DIY, z reguły jako efemeryczne propozycje. Charakteryzują się one świeżym i zmieniającym się językiem, który odzwierciedla zwyczaje społeczne i związki między kreatywnością a życiem codziennym. 

EN--->
Python vs Cobra
Free Noise Rock band based in Berlin, Germany. Their music is made of supersonic improvisations and endless switches. They push the envelope of the duo form to is maximum to create a wave of sound that chokes the listener! 
Thiébault IMM - guitar
Kévin Angboly - drums
https://www.youtube.com/watch?v=y3KdJ5pzGaI

Ching Liu (aka Xing) - Moog Taurus / bass clarinet,
Grown up in Przemysl/PL, attended to music school with classical direction. Graduated in Germanny and Switzerland, [MMH/HKB/HKS]. His Classical base gave him the need for searching in the area of Noise-Conterporary Music. Nowadays he lives and works in Berlin as free experimental noise musician on his Solo Tours, and Cooperates with others Musicians.
Work in progress Umami Live
https://www.youtube.com/watch?v=tYHdAS1f6Fo
http://www.umamilive.com/

Nora Neko
Multimedia artist/ Marseille sound// is involved for 20 years in visual DIY, exploring digital filming, photography, computer dismembered or generated images, live performance, interactive installations… From one medium to another, his work ciphers or deciphers human body, architecture, nature details, searching to reveal through geometry or textures some message, some story left by the universe in each of its illusions
http://noraneko.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FKZB6jrj6YY&list=PLWJlDFnvN6bHVtDXPMWV70_ngdoXbepRn

Marti Guillem
Heterodox artist, who manipulates electronic devices, sounds, images, videos, actions and objects, where it often becomes unusual, unique. Improvisation, experimentation and diy (do it yourself), are combined, irreverently but reflexive, mostly in ephemeral proposals.It is characterized by a fresh and changing language that reflects on the social habits and the relationship between creativity and everyday life.
https://youtu.be/u4DL_HYHNto
http://marti-net.blogspot.com/

Margaret Unknown
Max Bogner is a musician, dancer and performance artist originating from Vienna currently living and working in Berlin. He has been playing under different monikers (Margaret Unknown, Margaret X, MARARA, Peggy Famous). Over the past decade he founded and lead several groups like the ensemble (In) The Abyssity Of The Grounds with Mario Rechtern (DE/AT), Linda Sharrock (US) and Didi Kern (AT) amongst a constantly shifting international line-up and the two piece performance group Gueule Populaire, focusing on the combination of sound and movement with longtime collaborator Rosi Themsen Rehaug (H/AT), influencing and contributing to the Viennese improv scene as well as being an active player in Europe and Africa.
http://www.margaretunknown.com/

Earlier Event: December 3
KN Free Jazz + specjalni goście
Later Event: December 5
Egotrip Night 5